JDU.mn Smart craft ХХК - Автоматжуулалтын систем

Smart craft ХХК - Автоматжуулалтын систем

Үйлдвэрийн процессийн хяналт автоматжуулалт

Уул уурхайн гүний ус зайлуулах хяналт автоматжуулалт

 Дулаан дамжуулах төвийн хяналт автоматжуулалт

Үл тасрах цахилгаан тэжээлийн үүсгүүрийн хяналт удирдлагын систем

 Дулааны цахилгаан станцын хяналт автоматжуулалт