JDU.mn Smart craft ХХК - PLC төхөөрөмж угсралт

Smart craft ХХК - PLC төхөөрөмж угсралт

  • Хэрэглэгчийн хэрэгцээнд тулгуурласан хамгийн үр ашигтай, өндөр хурдтай PLC төхөөрөмж.
  • Хэрэглэгчийн онцлогт суурилсан техникийн шийдэл, зураг төсөл боловсруулалт, нэмэлт функц.
  • Төвлөрсөн нэг цэгээс үйл ажиллагааг хянах, удирдах боломжтой болсноор ажилчдын өдөр тутмын үйл ажиллагааг хөнгөвчлөхийн зэрэгцээ хүн хүч, тээврийн зардалыг хэмнэнэ.
  • Процессийн бүх өгөгдлийг хүлээн авч архив үүсгэн хадгалах бөгөөд хадгалсан өгөгдлийг ашиглан урт хугацааны туршид анализ хийх боломжтой.
  • Техник, тоног төхөөрөмжийн эвдрэл, гэмтэлийг цаг алдалгүй богино хугацаанд оношлох боломж ихэснэ.