JDU.mn Smart craft ХХК - Нам хүчдэлийн цахилгааны самбар IP20 - IP65

Smart craft ХХК - Нам хүчдэлийн цахилгааны самбар IP20 - IP65

  •  Хэрэглэгчийн хүсэл сонирхолд нийцсэн загвар дизайн, хийцтэй.
  •  Хэрэглэгчийн аюулгүй байдлыг бүрэн хангасан давхар хаалт, иж бүрэн аюулгүйн тэмдэг тэмдэглэгээтэй.
  • Тухайн самбарыг үйлдвэрлэхэд ашигласан материал, тоноглолын гарал үүсэл тодорхой.
  • Самбарын гэрчилгээтэй, гэрчилгээн дээр суурилсан 1-3 жилийн баталгаа.
  • Тээвэрлэлтийн явцад үүсэж болох эвдрэл гэмтлээс бүрэн сэргийлсэн сав, баглаа боодолтой.
  • Өндөр хүчдэлийн цахилгааны лабораторид туршигдаж, баталгаажсан.
  • Автоматын хүчин чадалд өөрчлөлт хийх, автоматыг шинээр нэмэх эсвэл хасах боломжтой.
  • Дотоодын MNS 5834:2008 стандартын шаардлагыг бүрэн хангахын зэрэгцээ, самбарын нэр төрлөөс хамаарч “Оюу Толгой”-н стандартад нийцсэн.